Disclaimer & Privacy

De gegevens op de website van MijnMelk worden uitsluitend bij wijze van informatie verstrekt en gelden niet als commercieel aanbod. Sommige producten zijn wellicht niet leverbaar in bepaalde regio’s; de daadwerkelijk geleverde producten kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Alle rechten op de gebruikte teksten, afbeeldingen, logo's, animaties, video's, geluidsmateriaal, grafieken evenals hun configuratie op de internetpagina's berusten bij de Zwaluw Dairy B.V. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gekopieerd of gepubliceerd via druk, fotokopie, microfilm of welk ander proces dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zwaluw Dairy B.V.

Hoewel de content van de internetpagina's van MijnMelk met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de Zwaluw Dairy B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade - direct of indirect - die zou kunnen ontstaan door vergissingen of omissies in de internetpagina's.

Links op de internetpagina's van MijnMelk zijn voor het gemak van de gebruiker opgenomen. Aansprakelijkheid voor de content van de betreffende pagina's wordt echter niet aanvaard. Links naar derden dienen niet te worden beschouwd als referentie, of als instemming met de betreffende pagina's of met de door bedoelde partijen aangeboden prestaties en informatie. Uitsluitend de bezoeker is verantwoordelijk voor gebruik van een link.

Indien er op internetpagina's van MijnMelk persoonsgebonden gegevens van de klant worden opgevraagd, worden die op vrijwillige basis verstrekt. Die gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Zwaluw Dairy B.V. behoudt zich het recht voor om de internetpagina's op enig moment aan te passen en/of de presentatie van de internetpagina's stop te zetten.